Eğitim & Kurs

Eğitim ve Öğretim Kavramlarının Anlamsal Farklılıkları

Eğitim ve Öğretim Kavramlarının Anlamsal Farklılıkları Nelerdir? Eğitim ve öğretim beraber kullanılan iki kavram olmasına rağmen, insanlar eğitim ve öğretimin farkını kavramakta zorluk çekmektedirler.

Eğitim ve Öğretim Kavramlarının Anlamsal Farklılıkları Nelerdir? Çoğu zaman bu iki kavramı birbiriyle karıştırmaktadırlar. Bazı zaman bu iki kavramın birbiriyle aynı olduklarını sanmaktadırlar. Eğitim ve öğretim arasındaki farkın bilinmesi ile kavram karmaşasının ortadan kalkması için ilk olarak eğitim ve öğretim kavramlarının bilinmesi gereklidir.

Eğitim Nedir

Kişinin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, kasıtlı bir şekilde istendik yönde davranışların değişik olması demektir. Kısaca eğitim, kişinin kültürlü olma sürecidir. Eğitim kişinin doğumuyla başlar. Aile, okul ile çevrenin etkileriyle yaşamı boyunca devam eder. Eğitim bireyi yaşama hazırlarken diğer yandan ise kişinin gelişmesine yardımcı olur. Bu gelişim dışsal ve içsel yaşantılar sonucu meydana gelir. Eğitimin sonucunda belli bir davranış değişikliği ortaya çıkması gerekir. Ortaya çıkan bu davranış değişikliği istendik yönde ve amaca uygun olması gerekir.

Öğretim Nedir

Öğretim, eğitimin okullarda planlı ve programlı yapılan kısmı olarak bilinir. Öğretim, belirlenen müfredatı öğrenmek ve bu aşamadan sonra uzmanlık kazanma anlamı olarak bilinir. Anaokulu veya ilkokul döneminde başlayan öğretim süresi üniversiteye kadar devam etmektedir. Bu aşamaları geçen kişiler kendi istekleriyle almış oldukları öğretim sayesiyle hayata atılıp öğretimde öğrendikleriyle işlerine başlarlar.

Eğitim ve Öğretim Kavramları Arasındaki Farklar

  • Eğitim, öğretime göre çok kapsamlı olmaktadır. Öğretim formal boyutu, eğitim ise informal ve formal boyutu kapsar.
  • Öğretim, önceden belirlenen hedeflere ulaşmak için düzenlenen etkinlikleri kapsar. Eğitim ise her türlü bilgiyi ve deneyimleri kapsar.
  • Öğretim, planlı olmaktadır. Eğitim ise planlı veya plansız olabilmektedir.
  • Eğitim, yaşamın bütününü kapsarken, Öğretim, belirlenen dönemler içerisinde yapılmaktadır. Eğitim her yerde olurken öğretim belirlenen ortamlarda yapılır. Zaman açısından kısıtlı olmaktadır.
  • Her eğitim, öğretim olarak değerlendirme yapılamaz fakat her öğretim eğitim olarak görülür.
  • Eğitimin sonunda istenmeden davranış ve hareketler ortaya çıkabilir. Öğretimde ise istenilen davranışlar kazandırmak esas olarak belirlenir.
  • Öğretim yalnızca eğitim kurumlarında belirlenen plan içerisinde ve belirlenen süreler içinde gerçekleşir. Eğitim yaşamın her alanlarında ve anında insan beraberliğini sürdürmek olmaktadır.

 

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu